Verzekeraars hebben vorig jaar fors meer onderzoeken naar verzekeringscriminaliteit gemeld. Het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars noteerde 17% meer gemelde incidentonderzoeken, in totaal ruim 5.200 zaken. Dat blijkt uit de ‘voorjaarsfactsheet’ van het CBV.

In de top drie van verzekeringen waarbij de meeste fraudeonderzoeken plaatsvinden is geen verandering gekomen, zo blijkt uit de factsheet. Net als in 2016 werd ook vorig jaar met autoverzekeringen, opstal/inboedelverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen het meest gesjoemeld.

Minder ziekteverzuimzaken

Het aantal gemelde zaken naar fraude met ziekteverzuimverzekeringen – in 2016 nog een grote stijger als gevolg van georganiseerde verzekeringscriminaliteit via nep BV’tjes – daalde dit jaar flink (75% minder meldingen). Na de toename in 2016 zijn verzekeraars alerter geworden op deze constructie, waarbij neppersoneel eerst forse loonsverhogingen kreeg, kort daarop massaal ziek werd en waarna vervolgens de verzekering werd aangesproken.

Meer letselschadeclaims

In 2017 viel vooral de toename van het aantal frauduleuze letselschadeclaims op: werden er in 2016 nog 20 zaken gemeld, vorig jaar stopte de teller bij 87 fraudemeldingen – met een financieel belang van in totaal ruim 2,5 miljoen euro.

In scène gezette woninginbraak

Verzekeraars zagen vorig jaar ook weer de nodige ‘bijzondere’ fraudegevallen op hun bureaus, waaronder een compleet in scéne gezette woninginbraak waarbij de eigenaar al zijn spullen tijdelijk elders had geparkeerd en de verzekeraar daar via een tip achter kwam. Een soortgelijke zaak betrof een ondernemer die dacht handig te zijn door na een brand zijn voorraadgegevens fors te verhogen en zo de verzekeraar extra te laten uitkeren. Ook hij liep na een tip tegen de lamp.

Sneeuwschade op sneeuwloze dag

In de categorie niet slim: een verzekerde claimde dat er zoveel sneeuw op de houten opbouw van haar woning was gevallen dat deze ernstige schade opliep. Daar zou heel wat sneeuw voor nodig moeten zijn, redeneerde de verzekeraar, en nog erger: op de bewuste schadedatum bleek er volgens het KNMI helemaal geen sneeuw te zijn gevallen.

Besparing door aanpak fraude

Komende zomer is duidelijk hoeveel fraudezaken verzekeraars in totaal daadwerkelijk hebben bewezen en hoeveel miljoen euro verzekeringsfraude daarmee is bespaard. In 2016 ging het om een besparing van € 83 miljoen.

Get our free ebook!
How to get more sales
Download Now