Goed risicomanagement voorkomt onnodige ellende

Als ondernemer staat u voor veel uitdagingen die de doelstellingen van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Of het nu gaat om cybercrime, brand of een bedrijfsongeval, de gevolgen zijn soms desastreus en kunnen ervoor zorgen dat uw onderneming in een crisis terecht komt met alle mogelijke gevolgen van dien. Risicomanagement is cruciaal voor uw organisatie en daarmee een instrument om de ambities van uw onderneming te verwezenlijken.

Met een goed risicobeleid kunt u beter anticiperen op mogelijke risico’s die de continuïteit van hun onderneming in gevaar kunnen brengen. Risicomanagement gaat om een continu proces want in de loop der tijd kunnen er allerlei risicofactoren bijkomen of veranderen, bijvoorbeeld door gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe personeel

Zet risico’s centraal
Het managen van risico’s gaat verder dan enkel verzekeren of voldoen aan wet- en regelgeving. Risicomanagement geeft inzicht en helpt op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te analyseren, te evalueren en uiteindelijk te beheersen. U zet het risico centraal in plaats van een verzekeringsoplossing.

Risicomanagement begint met het overzichtelijk in kaart brengen van uw risico’s. Dat houdt in:

  • uitzoeken welke risico’s er zijn en wat het gevolg van schade is op de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten;
  • als de risico-identificatie klaar is, komt de risico-evaluatie: inschatten hoe groot de kans is op schade en wat het effect is van de schade op de bedrijfscontinuïteit of uitbreiding van de activiteiten;
  • na bovengenoemde analyse en evaluatie krijgt u van ons een op maat gesneden advies.
  • Dit kan inhouden risicobeperkende maatregelen, een passende verzekering voor het risico of het voorkomen van een risico.

Bent u ook benieuwd naar de voornaamste risico’s die de continuïteit van uw bedrijf kunnen bedreigen en hoe u deze risico’s beheersbaar kunt houden, vul dan het contactformulier in of bel of mail ons.

Goed risicomanagement voorkomt onnodige ellende

Als ondernemer staat u voor veel uitdagingen die de doelstellingen van uw onderneming in gevaar kunnen brengen. Of het nu gaat om cybercrime, brand of een bedrijfsongeval, de gevolgen zijn soms desastreus en kunnen ervoor zorgen dat uw onderneming in een crisis terecht komt met alle mogelijke gevolgen van dien. Risicomanagement is cruciaal voor uw organisatie en daarmee een instrument om de ambities van uw onderneming te verwezenlijken.

Met een goed risicobeleid kunt u beter anticiperen op mogelijke risico’s die de continuïteit van hun onderneming in gevaar kunnen brengen. Risicomanagement gaat om een continu proces want in de loop der tijd kunnen er allerlei risicofactoren bijkomen of veranderen, bijvoorbeeld door gewijzigde wet- en regelgeving, nieuwe personeel

Zet risico’s centraal
Het managen van risico’s gaat verder dan enkel verzekeren of voldoen aan wet- en regelgeving. Risicomanagement geeft inzicht en helpt op een gestructureerde manier risico’s in kaart te brengen, te analyseren, te evalueren en uiteindelijk te beheersen. U zet het risico centraal in plaats van een verzekeringsoplossing.

Risicomanagement begint met het overzichtelijk in kaart brengen van uw risico’s. Dat houdt in:

  • uitzoeken welke risico’s er zijn en wat het gevolg van schade is op de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten;
  • als de risico-identificatie klaar is, komt de risico-evaluatie: inschatten hoe groot de kans is op schade en wat het effect is van de schade op de bedrijfscontinuïteit of uitbreiding van de activiteiten;
  • na bovengenoemde analyse en evaluatie krijgt u van ons een op maat gesneden advies.
  • Dit kan inhouden risicobeperkende maatregelen, een passende verzekering voor het risico of het voorkomen van een risico.

Bent u ook benieuwd naar de voornaamste risico’s die de continuïteit van uw bedrijf kunnen bedreigen en hoe u deze risico’s beheersbaar kunt houden, vul dan het contactformulier in of bel of mail ons.

  • Company
  • Competitors
Get our free ebook!
How to get more sales
Download Now